Norlandia Förskolor Regnbågen

Norlandia Förskolor Regnbågen erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Regnbågen ligger i Upplands Väsby och erbjuder 50 förskoleplatser fördelade på två avdelningar. Regnbågen är inrymd i ett modernt flerfamiljshus med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor utegård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om skog, grönområden och lekplatser som vi regelbundet besöker och utforskar. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.